Gen Con 2012 – Seasons Post Play Review

Seasons o novo jogo da Asmodée teve presente na Gen Con 2012 no passado fim-de-semana: Gen Con 2012 – Seasons Post Play ReviewIn FFGG